Mgr. Jana Slušná, soudní exekutorka

Exekutorský úřad Praha 10

Aktuality

Změna sídla

Na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. dochází s účinností od 1. července 2024 k výměně sídla exekutorů, a to Mgr. Richarda Bednáře z Exekutorského úřadu Praha 10 do Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou a Mgr. Jany Slušné z Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou do Exekutorského úřadu Praha 10. Touto výměnou není dotčeno pověření podle §43a exekučního řádu. Soudní exekutorka Mgr. Jana Slušná bude od 1. 7. 2024 nově sídlit na adrese: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10.

 

Upozornění – změna úředních a pokladních hodin

Dovolujeme si Vám oznámit, že v průběhu vánočních a novoročních svátků dochází k následující úpravě úředních a pokladních hodin  Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou:

středa 23. 12. 2022 – zavřeno

čtvrtek 31. 12. 2022 – zavřeno

 

Upozornění – změna úředních a pokladních hodin

Dovolujeme si Vám oznámit, že z technických důvodů dochází v následujících dnech k úpravě úředních a pokladních hodin  Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou:

pondělí 7. 6. 2021 – zavřeno

středa 9. 6. 2021 – zavřeno

 

Upozornění – změna úředních a pokladních hodin

Dovolujeme si Vám oznámit, že v průběhu vánočních a novoročních svátků dochází k následující úpravě úředních a pokladních hodin  Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou:

středa 23. 12. 2020 – zavřeno

čtvrtek 31. 12. 2020 – zavřeno

 

Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru (odvoláno)

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky dne 12. 3. 2020, na doporučení prezidia Exekutorské komory České republiky ze dne 12. 3. 2020 a na usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 87/2020 Sb., soudní exekutor Mgr. Jana Slušná, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, do odvolání omezuje stanovené úřední i pokladní hodiny a provoz podatelny Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou pro veřejnost takto:

čtvrtek – 08:00 až 12:00 hod.

V případě nutnosti je možné telefonicky dojednat termín návštěvy i mimo výše uvedené časové rozmezí. V návaznosti na uvedené výše tedy soudní exekutor žádá účastníky řízení a jejich zástupce, jakož i další osoby, aby v maximální míře využívali distančních způsobů komunikace s exekutorským úřadem a plnění vymáhaných povinností.

 

Znovu otevření úřadu

Úřad bude znovu otevřen 1. 1. 2020 v novém sídle na adrese Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou. Došlo ke změně telefonního čísla 563 034 049 a také kontaktního emailu: podatelna@slusna-exekuce.cz. Pro řízení zahájená za činnosti JUDr. Jiřího Komárka platí i nadále číslo účtu 86-4761290207/0100, pro nově zahájená řízení bude používán účet č. 6880771029/2700 pro plnění v CZK a 6880771096/2700 pro plnění v EUR.

 

Nově jmenovaná soudní exekutorka

S účinností od 22.10.2019 byla po odstupujícím soudním exekutorovi JUDr. Jiřím Komárkovi, kterému zanikl výkon úřadu 31.12.2018, novou soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou jmenována Mgr. Jana Slušná, která od JUDr. Jiřího Komárka převzala veškeré spisy a dále bude pokračovat v provádění exekuční a další činnosti.

 

Kontakt

  • Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
  • +420 563 034 049
  • ID datové schránky 69vgj7c